Zajímavosti

Dětská psycholožka o šikaně: Západní země mluví o epidemii šikany

Na základě výzkumů víme, že až 40 procent dětí ve škole je šikanováno. Jsou tato čísla stále aktuální?

Ano, ty výzkumy hovoří o tom, že zhruba 40 procent dětí je terčem šikany. Se šikanou se tedy setká v průměru každé druhé či třetí dítě. Vzhledem k tomu, že ne vždy se problém šikany odhalí, někteří odborníci odhadují i ​​vyšší procenta.

Tendence šikany se zvyšuje, zejména v oblasti sociálních sítí. Západní země dokonce hovoří o její epidemii.

Častěji jsou pravděpodobně šikaně chlapci. Dívky převážně častěji druhých šikanují psychicky, chlapci zase fyzicky.

Kdo je oběť a kdo agresor?

Obětí se může stát kdokoliv. Náchylnější na šikanu jsou děti s pocity méněcennosti, submisívnejšie, uzavřenější. Často jsou to děti, které mají nějaký handicap, jiné vyznání, barvu pleti, cokoliv, co je odlišuje od kolektivu.

Agresory mohou být děti, které samy prošly šikanou nebo mají doma velmi autoritativních přísných rodičů, kteří využívají fyzické násilí, možná i slovní ponižování.

Mohou jimi být i děti, které nepocházejí z takového prostředí, ale rodiče pro ně nemají dostatek času, lásky a pozornosti, a proto tyto děti často nemají vyvinutou dostatečnou empatii.

Často jsou agresory právě takové děti, které to vnímají jako formu obrany a jsou raději těmi, které šikanují, než těmi, které jsou šikanovány.